V dnešnej dobe často používaný pojem ,,stres“

Stres je obvykle dôsledkom niečoho, čo sa deje v hlave, a nie dôsledkom toho, čo postretlo telesnú schránku človeka. Stres často vychádza aj z disharmónie alebo z vnútorného konfliktu, ktorý človek prežíva, aj ak si ho neuvedomuje.

0
9171
printovemedia, precitaj.online, stres, zvladanie stresu, moderna doba, zdravie, guest

Toľkokrát používaný pojem „stres“ sa v slovenskom jazyku udomácnil prostredníctvom anglického výrazu „stress“, ktorý pochádza z latinského slovesa „stringo“, „stringere“ – uťahovať, sťahovať, zadrhovať. Frekventovaný výraz je aktuálne skloňovaný vo všetkých pádoch na mnohých fórach. So stresom sa v rôznych formách stretáva vari každý. Vo všeobecnosti však možno povedať, že stres vyvoláva nadmerná psychická alebo fyzická záťaž, ktorá môže pochádzať tak z vnútra jedinca, ako aj z jeho okolia. Dôsledkom záťaže tohto typu môže byť extrémne vnútorné napätie, značná strata životnej energie, oslabenie a únava organizmu.

Životný štýl

Stresujúce faktory je možné zadeliť do troch kategórií: fyzické, psychologické – emocionálne a faktory spojené so životným štýlom – behaviorálne. Fyzické faktory sa pohybujú v širokej škále možností – od ochorení a násilia, až po vonkajšie životné podmienky – extrémne teplá a mrazy, tvrdá posteľ či hluční susedia. Faktory podmienené životným štýlom nie sú ničím iným než kombináciou faktorov fyzických a emocionálnych – od vyčerpávajúceho povolania a nedostatku spánku, až po drogovú či alkoholovú závislosť. Emocionálne faktory majú pôvod v mysli, predstavujú rozsiahlu zbierku nezmyselných „mučidiel“. Stres je často dôsledkom nesprávnych myšlienkových pochodov človeka a podobne to môže byť aj s úzkosťou. Úzkosť je veľakrát spojená so znepokojením týkajúcim sa budúcnosti. A mnohokrát ide o obavy založené na abstraktných predstavách – na niečom, čo neexistuje. Aj frustrácia vedie k negatívnemu stresu a naopak – čím vyššia je hladina stresu, tým náchylnejší je človek prepadnúť frustrácii. Medzi najničivejšie stresové faktory patrí strach. Ľudia sa takmer vždy obávajú niečoho, čo sa ešte nestalo a stať ani nemusí. Ak sa myšlienky človeka pohybujú po takýchto absurdných dráhach, je len prirodzené, že je v strese.

printovemedia, precitaj.online, radost, zabava, sport, zdravie, guest
Úžasný pocit odpútať sa od stresu.

Náš tip

Vonkajšie potenciálne stresové faktory sú obvykle len málo ovplyvniteľné. Ovplyvniť je však možné vlastný postoj voči nim. Iné je to s produkciou stresu, ktorá sa odohráva v mysli každého z nás. V tomto smere pomôže zdravý životný štýl – správna životospráva a výživa, dostatok spánku a pohybu. Na to, aby takúto úlohu človek zvládol, slúžia aj rozličné relaxačné a uvoľňovacie techniky. V mnohom pomôžu aj dobré medziľudské vzťahy a prirodzená radosť zo života.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here