LIEČITEĽ

Titul LIEČITEĽ je určený širokej verejnosti, ktorú zaujíma zdravie, kvalita života a alternatívne formy medicíny. Je určený ľuďom, ktorí sa chcú dozvedieť viac nielen o fyzickom zdraví, ale aj o duchovných sférach života a ich prejavoch v každodennej realite. Psyché a duševno sú súčasťou vnútorného sveta človeka, ktoré majú priamu súvislosť nielen s jeho zdravím, ale aj osobnostným rastom a prosperitou.

LIEČITEĽ prináša atraktívne témy zo sveta zdravia a liečiteľstva. Svojim čitateľom prináša informácie, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Hlavnou čitateľskou skupinou titulu sú ženy a muži so zmyslom pre alternatívne formy medicíny. Cieľom mesačníka je priniesť čitateľom výber všetkého, čo zaujme, skvalitní a spríjemní každodenný život.

V titule nájdete množstvo článkov a inšpirácií z oblasti liečiteľstva, fyzického a psychického zdravia – na udržanie životnej vitality. Formou rozhovorov, odborných článkov, receptov na energeticky hodnotné stravovanie, programami na udržanie zdravia, pozvánkami na prednášky a kurzy časopis prispieva nielen k informovanosti verejnosti v danej oblasti, ale aj k aplikácii liečiteľstva v praxi.

Mesačník LIEČITEĽ, s celoslovenskou distribúciou, na 32 stranách, za cenu 0,90 eur, informuje verejnosť o témach zameraných na fyzický a psychický vývoj osobnosti, no odhaľuje aj neprebádané oblasti života. V titule si môžete prečítať nielen horoskopy, ale aj zaujímavé príbehy, rady a články zamerané na diagnostiku a konkrétne liečiteľské terapie.

ŠÉFREDAKTORKA A
GENERÁLNA RIADITEĽKA
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia MK SR EV 4480/11
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
Tel./fax: 02/54771956
Odborná spolupráca: MAGNUS SATO ŠJ

OBCHODNÁ RIADITEĽKA
Alexandra Farkašová
REDAKČNÁ RADA
Veronika Dugová
Štefánia Vejchodská
Daniela Paculíková

TLAČ MERKANTIL, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint – Kapa Pressegrosso
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk