RODINA A ZDRAVIE

Titul Rodina a zdravie prináša atraktívne rodinné témy a témy zo zdravotníctva. Oboznamuje čitateľov s možnosťami prevencií formou výživových doplnkov, voľne predajných liekov, kozmetických a skrášľovacích prípravkov, ktoré podporujú ľudské zdravie a kvalitu života.

 

Hlavnou čitateľskou skupinou titulu sú rodiny – najmä ženy, so záujmom o zdravý životný štýl. Od mladých mamičiek, cez ženy stredného veku, až po staré mamy, ktoré sledujú vývoj a trendy v oblasti starostlivosti o rodinu a jej zdravie.

Mesačník Rodina a zdravie, s celoslovenskou distribúciou, na 52 stranách, za cenu 0,63 eur, informuje verejnosť formou populárno-náučných článkov o témach zameraných na zdravý psychický a fyzický vývoj detí, mládeže i dospelých. Ďalej prináša informácie o atraktívnych možnostiach trávenia voľného času, pobytoch v kúpeľoch a zaujímavých relaxačných pobytoch.

V titule Rodina a zdravie nájdete tipy na chutnú výživu, rôzne očistné formy detoxikácie organizmu, dozviete sa o princípoch zdravej životosprávy, nájdete inšpirácie a námety pre kultúrne a voľno časové aktivity, ktoré sú zdrojom energie a vitality.

GENERÁLNA RIADITEĽKA
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.skVYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia EV 3809/09
ISSN 1338 – 0281
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

ŠÉFREDAKTORKA
PhDr. Oľga Kašová
Vedúca redaktorka:
Mgr. Kvetoslava Čerňanská
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Tatiana Kasalová

REDAKTOR – MANAŽÉR
Andrea Rozborová
tel.: 0908 192 738
redakcia@printovemedia.sk

TLAČ
Merkantil, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

REDAKČNÁ RADA
Alexandra Farkašová
Markéta Ježíková
Helena Marekovičová
Veronika Dugová
Magdaléna Gondolová