Pravá chuť WHISKY

Legenda hovorí, že v 12. storočí prišiel do Írska svätý Patrik a zaslúžil sa o vyhnanie diabla z Írska, za čo ho Íri ustanovili národným svätcom. K jeho ďalším zásluhám podľa legendy patrí to, že naučil Írov pripravovať z jačmeňa životodarný nápoj.

0
1505

Pravá chuť whisky

O zrode whisky koluje množstvo historiek a príbehov, ktoré majú potvrdzovať jej pôvod, pretože sa k nemu hrdo hlásia Íri aj Škóti. Nech už je whisky pôvodom írsky či škótsky nápoj, jedno je isté – veľmi rýchlo si získal širokú obľubu na celom svete.

Prvá písomná zmienka o výrobe whisky pochádza z roku 1499 a objavila sa v prípise škótskeho kráľa Jakuba IV., ktorý predstaveným kláštora Saint Andrews prikazoval, aby mu pripravili zo zaslanej suroviny akvavit, čo bolo vtedajšie pomenovanie pre nápoj destilovaný z jačmeňa.

História whisky

Zrod whisky úzko súvisí s hospodárením farmárov a ich snahou o zužitkovanie nadmernej úrody. Keď sa im totiž zvýšil jačmeň alebo iná obilnina, ktorú už nevedeli využiť, bolo pre nich výhodnejšie urobiť z nej liehovinu ako podstúpiť riziko, že obilnina zhnije pri skladovaní. O whisky bol na trhu záujem a pre farmárov sa rýchlo stala ďalším vítaným zdrojom príjmov. Do konca 19. storočia pripravovali farmári škótsku sladovú whisky stáčaním do sudov v pálenici. Obchodníkom ju predávali v sudoch a tí si ju podľa potreby potom stáčali do fliaš. Sladová whisky sa pila najmä v Škótsku, pretože sa tradovalo, že pre iné národy je príliš silná. Vo svete si získala väčšiu obľubu miešaná whisky, pretože bola ľahšia než sladová whisky. O rozšírenie výroby whisky do sveta sa veľkou mierou zaslúžila neúroda v roku 1880, kedy francúzske vinice napadla phylloxera vastatrix a spôsobila prechodný nedostatok vína a páleniek z Francúzska. Smädní labužníci preto hľadali iné nápoje, a v tejto dobe objavili whisky.

 

Voda – základ whisky

Základnou surovinou na výrobu whisky je voda, bez nej nie je možné whisky vyrábať. Voda musí byť kvalitná, čistá a musí jej byť dostatok. Podľa polohy starších páleníc je zrejmé, že vždy boli stavané pri vhodných vodných zdrojoch. Voda je potrebná pri príprave skvaseného rmutu, používa sa na chladenie kondenzátorov, ako aj na riedenie whisky pri stáčaní do sudov i pri plnení do fliaš. Dôležitosť vody potvrdzujú aj kroky niektorých páleníc, ktoré odkúpili pozemky okolo svojho zdroja vody, aby ho tak uchránili pred znečistením. Voda ovplyvňuje aj chuť whisky v závislosti od lokality, ktorou preteká – či je to močiarové rašelinisko alebo zem pokrytá vresom.

Spracovanie obilia

Kvalitná sladová whisky sa vyrába z kvalitného vyzretého sladového jačmeňa. Jačmeň patrí k najodolnejším obilninám, preto bol obľúbenou a hojne pestovanou obilninou v drsných podmienkach. Jačmeň je najvhodnejšou plodinou na prípravu sladu. Čím menej dusíka v zrnách obsahuje, tým viac cukrov potrebných pre vznik alkoholu sa v ňom vytvorí. Na výrobu obilnej whisky sa používajú aj iné obilniny ako sladový jačmeň, napr. pšenica alebo kukurica. Spracovanie obilia pozostáva z niekoľkých činností od sladovania, cez mletie a prípravu záparu, až po fermentáciu a vznik alkoholu.