Darcovstvo orgánov – cesta ako zachrániť množstvo životov !

V banskobystrickom transplantačnom centre sa sformoval viac ako 100 – členný tím odborníkov, ktorý bude už od začiatku budúceho roka realizovať transplantácie pankreasu. Slovenskí pacienti tento zákrok doposiaľ podstupovali v zahraničí. O plánovaných transplantáciách pankreasu informovali lekári počas Kongresu Slovenskej transplantologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, ktorý sa koná v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva a orgánových transplantácií.

0
423465

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti 

„Tím lekárov, ktorí bude vykonávať transplantácie pankreasu prešiel náročnými školeniami a banskobystrické transplantačné centrum bude jediné na Slovensku, ktoré bude realizovať takýto typ chirurgického výkonu. Do programu, ktorý spustíme začiatkom budúceho roka je zapojených viac ako 100 lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov,“ hovorí Eva Lacková, primárka II. internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a dodáva: „Predpokladáme, že ročne vykonáme asi 3 až 4 transplantácie pankreasu. Ide o náročné výkony, ktoré trvajú aj viac ako 6 hodín.“

Počas uplynulých rokov boli takéto výkony realizované v Českej republike. Od januára sa to zmení a banskobystrická Rooseveltova nemocnica vyhlási tzv. transplantačnú pohotovosť pre transplantácie pankreasu. Pacienti s takto transplantovaným orgánom majú výrazne lepšiu kvalitu života a až 72 % z nich žije s novým pankreasom aj viac ako 10 rokov.

 Osveta o transplatáciách je nevyhnutná

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kde každý deň zomiera 12 pacientov v dôsledku toho, že sa nedožijú transplantácie. Na Slovensku už štyri roky prebieha kampaň Sedem životov, v rámci ktorej sa Slovenská transplantologická spoločnosť snaží vzdelávať verejnosť o téme darcovstva a transplantácií orgánov.

„Sme presvedčení, že potreba celospoločenskej diskusie na túto tému je stále vysoko aktuálna a je potrebné naďalej hovoriť o význame darcovstva orgánov a transplantáciách. Pomoc zo strany médií je v tomto prípade viac ako nevyhnutná a neoceniteľná, pretože bez pozitívnych príbehov o pacientoch, ktorí žijú vďaka transplantácii životne dôležitého orgánu, len veľmi ťažko dosiahneme uspokojivejšie výsledky. Nemožno nespomenúť aj nezastupiteľnú úlohu a podporu odberovému a transplantačnému programu zo strany vládnych autorít, inak sa nám nepodarí priblížiť ku krajinám ako sú Španielsko, Chorvátsko a dnes už aj Portugalsko – lídri   v odberovej a transplantačnej aktivite v európskom aj v celosvetovom meradle,“ objasňuje Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie,“ objasňuje Zuzana Žilinská, hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie.

Aktuálny stav transplantácii na Slovensku

Od januára 2018 bolo na Slovensku realizovaných 164 transplantácií. V porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok je to o 2 transplantácie viac a v porovnaní s rokom 2016 narástol tento počet až o 21 transplantácií. 

počet 1.1. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2017 1.1. – 30.9.2018
mŕtvi darcovia 53 68 62
živí darcovia 11 9 7
transplantácia obličky 105 121 117
transplantácia pečene 26 25 33
transplantácia srdca 12 16 14
transplantácie spolu 143 162 164

údaje v tabuľke vyjadrujú medziročné porovnanie január – september 2016, 2017 a 2018

Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 328 pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Najviac, až 277 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 29 pacientov na srdce, 20 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. „Výrazne sa zlepšila situácia v oblasti transplantácií sŕdc. Väčšina darcov v minulosti totiž nevyhovovala kritériám pre tento transplantačný program. Zatiaľ čo v roku 2015 boli len v bratislavskom regióne zo 16 realizovaných odberov vhodné a akceptované iba tri srdcia, v tomto roku bolo zo 16 odberov transplantovaných až 14 sŕdc,“ hovorí Ľuboslav Beňa, hlavný transplantačný koordinátor.

Od roku 1990, odkedy sa na Slovensku vykonávajú transplantácie, bolo realizovaných 3196 transplantácií obličiek, 307 pacientom bolo transplantované srdce a 285 pacientom pečeň.

Za ostatných 28 rokov zachránili lekári na Slovensku vďaka darcovstvu orgánov a ich následnej transplantácii život spolu 3 788 pacientom.

Kampaň Sedem životov

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla 2015 má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam. V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska zatiaľ vykonávajú v AKH vo Viedni.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here