ŠARMANTNÁ ŽENA – ZDRAVIE ŠPECIÁL

magazin zdravie EU Press
Stiahnite si najnovšie číslo časopisu

Titul ŠARMANTNÁ ŽENA – ZDRAVIE ŠPECIÁL prináša atraktívne témy zo zdravotníctva, kozmetického priemyslu a lekárskej kozmetiky. Oboznamuje čitateľov s možnosťami prevencií formou výživových doplnkov, voľne predajných liekov a skrášľovacích prípravkov, ktoré podporujú vnútorné aj vonkajšie zdravie človeka, čím nemalou mierou prispievajú k vyššej kvalite života.

V titule nájdete tipy na chutnú výživu, rôzne očistné formy detoxikácie organizmu, návody na posilnenie imunitného systému, rovnako články o alternatívnych medicínach. Dozviete sa o princípoch zdravej životosprávy, nájdete inšpirácie a námety pre rôznorodé pohybové aktivity, ktoré sú zdrojom energie a vitality, ako aj návody na dokonalú starostlivosť o zovňajšok.

Dvojmesačník ŠARMANTNÁ ŽENA – ZDRAVIE ŠPECIÁL, s celoslovenskou distribúciou, na 84 stranách, za cenu 0,63 eur, informuje verejnosť formou populárno-náučných článkov o témach zameraných na zdravý psychický a fyzický vývoj, prináša informácie o atraktívnych možnostiach trávenia voľného času, pobytoch v kúpeľoch a wellness centrách.

GENERÁLNA RIADITEĽKA
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia MK SR EV 3804/09
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

ŠÉFREDAKTORKA
Mgr. Martina Galatová

GRAFICKÁ ÚPRAVA A LAYOUT

Starion, s.r.o.
grafické štúdio
Kremnická 26, Bratislava

TLAČ MERKANTIL, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint – Kappa
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

REDAKČNÁ RADA
Alexandra Farkašová
Markéta Ježíková
Helena Marekovičová
Veronika Dugová
Magdaléna Gondolová