Moderné bývanie

Titul Moderné bývanie je adresovaný dynamickým ľuďom v aktívnom veku, so záujmom o kultivované bývanie a zdravý životný štýl. V mesačníku sú prezentované rovnakou mierou nové trendy v zariaďovaní interiérov, ako aj exteriérov, s ohľadom na ich komfort pri užívaní. Popri hlavných témach o bývaní je v titule venovaný náležitý priestor výstavbe domov, zatepľovaniu, fasádam, strechám, ako aj okoliu domov. Od bazénov, cez drobné stavby v exteriéri, až po okrasnú zeleň. Interiérové témy sú zamerané na pokrokové, kvalitné a ekologické výrobky.

Čitateľom sú na vyše sto stranách, za cenu 1,30 eur, s celoslovenským pokrytím distribúcie, systematicky predstavované novinky zo sveta elektrospotrebičov, domácej techniky, nábytku, bytových doplnkov a dekoratívnych predmetov, súvisiacich s príjemným praktickým i estetickým bývaním. V stálych rubrikách je prezentované moderné vybavenie kuchynských, hygienických a relaxačných zón v domácnostiach, ako aj atraktívny dizajn a štýlové solitéry, s množstvom profesionálnych fotografií.

V každom čísle mesačníka je predstavovaná široká škála domácich a zahraničných výrobkov, vhodných do bytov, domov, chalúp, chát i záhrad, v zmysle edičného plánu vydavateľstva EU PRESS, ktorý podlieha zmenám a aktuálnemu vývoju, v zmysle potrieb čitateľov a klientov, v záujme zvyšovania kvality a prosperity na printovom mediálnom trhu.

 

GENERÁLNA RIADITEĽKA
Mgr. Art. Gabriela Zorgovská
tel.: 0907 719 510
info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
EU PRESS, s.r.o.
Registrácia: MK SR EV 4092/10
Desiata ulica číslo 16
831 01 Bratislava
tel./fax: 02/54771956

ŠÉFREDAKTORKA
PhDr. Oľga Kašová
Vedúca redaktorka:
Mgr. Kvetoslava Čerňanská
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Tatiana Kasalová

REDAKTOR – MANAŽÉR
Andrea Rozborová
tel.: 0908 192 738
redakcia@printovemedia.sk

TLAČ MERKANTIL, s.r.o.
Distribúcia a predplatné:
Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava831 04
Infolinka: 0800/188826
e-mail: predplatne@abomkapa.sk

REDAKČNÁ RADA
Alexandra Farkašová
Markéta Ježíková
Helena Marekovičová
Veronika Dugová
Magdaléna Gondolová