Hipoterapia „kôň je úžasný pomocník v liečbe vážnych ochorení“

Hipoterapia alebo hippoterapia je využitie koňa pri liečbe. Je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

0
3280
hipoterapia,kôň,kone,guest,lifestyle,printovemedia

1. Hipoterapia využíva pohyb konského chrbta

Chybné držanie tela, zlé pohyby pri chôdzi alebo dôsledky najrôznejších ochorení postihujúce pohybový aparát. Toto sa ľudia pokúšajú napraviť rehabilitáciou alebo fyzioterapiou.

Jednou z alternatívnych rehabilitačných metód je práve hipoterapia, ktorá využíva liečebný účinok konského pohybu.

kôňje pre človeka odvekým spoločníkom. Spočiatku lovné zviera sa stalo domestikáciou platným pomocníkom v mnohých ľudských činnostiach, ale aj zábavách. Blahodárnych účinkov jazdy na koni na zdravie človeka si ľudia všimli veľmi skoro.

Prvú zmienku o tom, že jazda na koni má liečebný efekt, nájdeme v knihe Marca Aurelia „Hovory k sebe“. Poznal ich aj lekár Márie Terézie a Tomáš Garriuque Masaryk považoval jazdu na koni za „najlepší telocvik, pretože precvičuje celé telo naraz, srdce, pľúca aj svaly“. Goethe obdivuhodne vystihol podstatu hipoterapie jedinou vetou: „Človek a kôň sa preženú v jednu spoločne sa pohybujúcu bytosť“.

2. Liečebné metódy

Poznáme veľa liečebných metód, ktorými sa fyzioterapia snaží priaznivo ovplyvniť stav koordinácie a pohybových schopností ľudí. Nech tieto koncepty vychádzajú z akéhokoľvek základu, hlavným predpokladom úspechu by malo byť to, že liečba bude cielená a účinná.

Už koncom 19. storočia vyslovil anglický neurológ J. H. Jackson domnienku, že mozog riadi pohyby, nie svaly !

Preto cestou k efektívnej terapii v prípade koordinačných porúch, nemôže byť iba cielené posilňovanie jednotlivých svalov. Ani napríklad nácvik jednotlivých pohybov. Dôležitá je celková pohybová aktivita organizmu, na ktorej sa podieľajú ako svaly, čoby výkonný orgán, tak centrálny nervový systém ako riadiaca jednotka.

Nie je v silách fyzioterapeuta nastaviť a riadiť svojimi dvoma rukami správny pohyb celého tela. A to ani v prípade, že pracuje s dieťaťom. Aktivitu, ktorú riadi tak zložité ústredie, ako je ľudský mozog, nie je možné simulovať človekom na človeku.

3. HIPOTERAPIA

Hipoterapia ako fyzioterapeutická metóda prebieha na koni so špeciálnym výcvikom pod vedením fyzioterapeuta či terapeuta a je vykonávaná so súhlasom lekára.

Jedinečnosť tejto terapie spočíva vo využití trojrozmerného pohybu chrbta idúceho koňa v kroku. Prostredníctvom tohto pohybu ktorého dochádza k osloveniu centrálneho nervového systému pacienta. Ten pri terapii na konskom chrbte sedí alebo je v inej polohe, ktorá je prispôsobená jeho možnostiam.

A pretože tento pohyb je podobný striedavému pohybovému vzoru človeka, ľudský mozog pri pohybe zvieraťa spracováva a vysiela vnemy a príkazy, ktoré by za normálnych okolností, u zdravého človeka, používal pri chôdzi alebo lezení.

Pohybujúci sa chrbát koňa tiež pôsobí ako balančná plocha – aktivujú sa hlboké stabilizačné systémy a vzpriamovacie mechanizmy. Prostredníctvom hipoterapie je tak možné dosiahnuť pokrok predovšetkým v pohybe u tých detí, ale aj dospelých, ktorí majú poruchy koordinácie, rovnováhy a psychomotorického vývoja. Hipoterapiu možno realizovať dokonca už od veku 2 mesiacov, horná hranica nie je určená.

Viditeľné účinky má u diagnóz, ako je detská mozgová obrna, oneskorený psychomotorický vývoj, Downov syndróm, chybné držanie tela, skolióza, dysfunkcia panvového dna, mozgové príhody, roztrúsená skleróza, poúrazové stavy, mentálna retardácia, zrakové a sluchové chyby či poruchy a poruchy reči.

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here