Úprimná spoveď prominentného športu

Golf je šport, ktorý v sebe snúbi myslenie, pohyb a pobyt v prírode. Za dobrým golfom sa zvykne cestovať aj mnoho kilometrov. Aktívnych hráčov neustále pribúda a golfová turistika zaznamenáva veľkolepý rozmach

0
2185
GUEST golf

Curriculum Vitae

Musím sa otvorene priznať, že presný čas, ani miesto svojho narodenia nepoznám. O formovanie mojej podoby sa pokúšali ľudia na rôznych miestach a v rôznych časoch, no pokiaľ mi je známe, tak bez väčších úspechov. Čosi, čo sa na mňa začalo veľmi vzdialene podobať, prišlo na svet v Škótsku – tak som sa rozhodol považovať túto krajinu za miesto svojho zrodenia. Niektorí ľudia sa tu usilovali palicami triafať do bližšie nedefinovateľných guľatých predmetov so zámerom, aby ich dopravili do vopred určeného cieľa. Viem, že som vtedy musel pôsobiť komicky, no pre mňa bolo podstatné, že som dostal šancu na základe tohto zrodu dospievať a rozvíjať sa. A oddalo sa – už v štrnástom storočí som spravil prvý pokrok. Síce neveľký, ale predsa. Ľudia, ktorým som sa zdal rozkošný a neodolateľný, si dotyk so mnou obohatili o ďalší úder – každý hráč, prípadne družstvo, hralo iba s tým jedným guľatým čudom a moje dovtedy skryté schopnosti sa začali rozvíjať.

Prvé bydlisko

Spočiatku som mal problémy nájsť si vhodné a mne primerané ubytovanie. Samozrejme, moji priaznivci sa o to usilovali, ale s výsledkom dosť neuspokojivým. Ako „ihrisko“ mi slúžil napríklad vchod do kostola, čo som nepovažoval za príliš vhodné. Čochvíľa nato mi moji priaznivci našli prechodný domov na piesočnatých morských brehoch. Pekne tam bolo, to hej, lenže tam som nemal žiadne súkromie, a navyše to miesto bolo pre ľudí aj dosť nebezpečné. Moji prívrženci sa v tých časoch zvykli obliekať do červených kabátikov, ktoré na ostatných už z diaľky kričali: „Pozor, tu rastie budúci pán golf!“ Hoci som bol v tých časoch ešte slabý a nedokonalý, počet mojich fanúšikov neustále vzrastal. A to tak rýchlo, že v roku 1457 to rozčúlilo kráľa Jamesa II, ktorý vo mne videl konkurenciu pre lukostreľbu, nakoľko lukostreľbu preferoval ako možný obranný prostriedok vlastnej moci. Žiarlil na mňa, a tak ma oficiálne zakázal. Nasledujúce polstoročie som síce musel pobudnúť mlčky a nenápadne „vo vyhnanstve“, no potom sa ukázalo, že zakázané ovocie chutí najlepšie. Zachutilo totiž aj samotnému nasledovníkovi Jamesa II – Jamesovi VI, ktorý zatúžil venovať mi svoj vzácny čas. A to v mojej rozbiehajúcej sa kariére niečo znamenalo! Stal som sa obľúbenou a pomerne výstrednou hrou finančne dobre situovaných ľudí.

Prvé pravidlá

Obrovskú radosť a zadosťučinenie som pocítil v roku 1744, keď boli verifikované golfové pravidlá. Stalo sa tak v klube Gentleman Golfers of Leith. Prvé pravidlá, ktoré vniesli do môjho života poriadok a ktoré svojím spôsobom platia až dodnes, sa nazývali Thirtheen Articles. A to som netušil, že najzásadnejší okamih môjho života mám ešte len pred sebou. Predtým ma ani nenapadlo, že objavenie kaučuku v roku 1848 bude mať pre moju existenciu taký význam. Ukázalo sa, že oný objav ďaleko predstihol nielen očakávania mojich priaznivcov, ale aj moje vlastné očakávania. Vďaka kaučuku priemyselne vyrábane a cenovo dostupné golfové loptičky nahradili dovtedy používané, perím vypchaté, kožené loptičky. A tak som sa stal dostupným aj menej solventným, po mne bažiacim, vrstvám. Na prvý British Open, ktorý sa hráva dodnes, si pamätám stále. Tento prvý veľký golfový turnaj sa odohral v roku 1860. A v roku 1898 sa navyše podarilo loptičku z gutta perchy – z kaučuku, omotať gumovou niťou a dodať jej lepšie vlastnosti. Odrazu mi už nič nestálo v ceste môjho rozvoja, k čomu sa pridal aj marketing, reklama a televízia. Golfová turistika zažila veľký rozmach a vtedy som nadobudol istotu, že môj život rozkvitá a uberá sa správnym smerom.

GUEST golf

Golfové ihriská

Prvé golfové ihrisko na území bývalého Československa bolo deväť jamkové a jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v roku 1904 – v Karlových Varoch, v Gejzír Parku. Zaujímavé je, že už o rok neskôr, v roku 1905, bolo otvorené ďalšie golfové ihrisko. Tento raz išlo o golfové ihrisko v Mariánskych Lázních. Bolo otvorené na počesť anglického kráľa Edwarda VII – milovníka golfu a častého návštevníka týchto kúpeľov. Svetový význam otvoreniu ihriska dodávala aj skutočnosť, že sa o ňom písalo v prestížnom časopise Golf Illustrated. Pokiaľ sa podarilo vydať prvé české pravidlá golfu v roku 1929, bol už v prevádzke najstarší, na území bývalého Československa dodnes pôsobiaci, golfový klub Golf Club Praha, založený v roku 1926. O dva roky neskôr svoju činnosť zahájil aj Golfový klub Líšnice. Dlho na seba nenechalo čakať ani otvorenie golfového ihriska v Srvatce. Golfový zväz ČSR, jeden zo zakladateľov Európskej Golfovej Asociácie – EGA, dodnes zastrešuje golfové asociácie v Európe, bol založený v roku 1932. Na území dnešného Slovenska existovali vtedy dve golfové ihriská – v Piešťanoch a Tatranskej Lomnici.

Podľa údajov EGA – European Golf Association, je vývoj golfu progresívny. Priemerný nárast registrovaných hráčov predstavuje sto až dvestotisíc ľudí ročne. Pomerne prudký nárast je zaznamenávaný aj v kvantite golfových ihrísk.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here