Dokonalý komfort

Pri výstavbe domov je trendom budovanie inteligentných domácností, v ktorých je v súlade komfort, pohodlie a nízke prevádzkové náklady. Vďaka rozvoju informačných technológií sú moderné domy vybavené prvkami, ktoré riadia chod celej domácnosti

0
1040
Moderne byvanie garaz

V moderných domoch riadia chod takmer celej domácnosti technológie. Od elektrospotrebičov, cez vykurovanie, až po bezpečnosť. Inteligentný dom pružne reaguje na zmenu vonkajších a vnútorných podmienok, efektívne riadi jednotlivé prístroje a zariadenia. Všetky udalosti v interiéri aj v exteriéri sú monitorované a prípadné poruchy okamžite vyhodnocované.  Prostredníctvom internetu je možné z akéhokoľvek miesta na zemi prezerať a riadiť všetky atribúty domu. Pohodlie a komfort sa v dnešných domácnostiach stále zvyšuje.

K domu patrí garáž

Garáž je takmer neodmysliteľnou súčasťou rodinných domov. Pri architektonickom návrhu garáže je pre pohodlné parkovanie dôležité dispozičné riešenie a naplánovanie dostatočne veľkej pôdorysnej plochy. Nosné steny murovanej garáže majú mať minimálnu hrúbkou tri tisíc milimetrov. Podlaha v interiéri môže byť bez spádu a podlahových vpustov. Výška prahu by nemala presahovať limit päť centimetrov, nakoľko vyšší by mohol brániť v pohodlnom vjazde a výjazde vozidla. Vetranie garážových priestorov je dôležité najmä z bezpečnostných dôvodov. Prívod vzduchu do garáže má byť zabezpečený v prednej stene pri podlahe a odvod vzduchu v zadnej stene, pod stropom.

Príjazd do garáže má zodpovedať požiadavkám normy. Stanovené šírky jazdných pruhov sú pri jednopruhových príjazdoch 2,5 metra a pri dvojpruhových 4,5 metra. Vyrovnávacia rampa, ktorá prekonáva rozdiel výšok medzi vjazdom do garáže a komunikáciou, má mať zdrsnený povrch a sklon rampy nemá presahovať 17 %. Ak chcete kvalitnú garáž, ktorá vám bude dlhé roky slúžiť k spokojnosti, pri jej výstavbe venujte pozornosť projektu, výberu materiálov a odbornému prevedeniu remeselníckych prác. Požiadavky, ktoré sú v súčasnosti kladené na garážové brány sú vysoké. Garážové brány musia zabezpečiť spoľahlivé, rýchle a komfortné otvorenie a zatvorenie garáže a dôležitá je ich bezpečnosť. Moderná garážová brána má disponovať dokonalým utesnením a má mať dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Podstatná je aj životnosť a spôsob údržby. Sekciové garážové brány patria pre svoj vzhľad a mnohorakosť povrchového prevedenia k najviac používaným typom brán. Rolovacie garážové brány sú úsporným riešením pre uzavretie otvoru z hľadiska priestoru a na trhu je k dispozícii aj široká škála výklopných garážových brán – stačí si len správne vybrať podľa individuálnych potrieb a predstáv.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here